Tisztelt Látogató!

 

1945. december 1-én alakult meg az Eger és Vidéke ÁFÉSZ Szövetkezet jogelődje, EGRI-FÖLDMÍVES SZÖVETKEZET néven. Az elmúlt közel hetven évben rengeteg változáson ment keresztül a szövetkezeti rendszer és maga az Egri ÁFÉSZ is. A nyolcvanas évek végén több, mint 12 ezer tagja volt a Szövetkezetnek, amely Eger mellett még 28 környékbeli település ellátását biztosította. Mezőgazdasági szakcsoportok, ipari termelő üzemek, nagykereskedelmi- és export-import tevékenységet folytató üzletágak tartoztak a Szövetkezet profiljába. Az 1990-es évek elején az ország egyik legnagyobb fogyasztási szövetkezete volt az egri, ekkor azonban teljes szervezeti átalakítást hajtottak végre, amelynek következtében sok kis – területi elven megszervezett - korlátolt felelősségű társaság keretében folytatódott a munka.

1994-ben megalakult az Eger és Vidéke ÁFÉSZ Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft, a Szövetkezet ebbe a társaságba apportálta ingatlanainak döntő többségét, ezen időponttól kezdődően a valódi gazdálkodási tevékenység már a Kft-ben zajlik. A két gazdálkodó egység jelenleg Egerben és 19 Eger környéki településen végzi tevékenységét. Az élelmiszer üzleteket, a vendéglátó egységeket, a raktárakat és az irodahelyiségeket bérleti formában hasznosítjuk, kiskereskedők, ipari és szolgáltatói tevékenységet végző kisvállalkozók üzemeltetik ezeket az ingatlanokat.

A rendszerváltást követő időszak egyik legfontosabb történése a coop-franchise rendszer elindítása, a Coop Hungary Zrt és a kilenc pro-coop nagykereskedelmi társaság megalakítása. 1995-től kezdődően újra szervezett keretek között működnek a fogyasztási szövetkezetek, illetve azok jogutódai.

Az Eger és Vidéke ÁFÉSZ Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft részvényese a Coop Hungary Zrt-nek és a Tisza Coop Zrt-nek. Ez utóbbi társaság látja el áruval üzleteinket, amelyekben – az elmúlt két-három év megtorpanásától eltekintve – folyamatosan növekszik a kiskereskedelmi forgalom.

2010-ben kezdtünk el egy viszonylag gyors ütemű hálózatfejlesztést, amelynek keretében évente két-három coop-üzlet teljes felújítását kívántuk megvalósítani. 2016. október 27-én adtuk át Ostoroson a tizenhatodik felújított élelmiszer üzletet. 

2014. május 30. és 2015. december 31. a két következő nagyon fontos állomás cégünk életében. Az előbbi a Szövetkezet zártkörű részvénytársasággá (Zrt) történt átalakulásának, az utóbbi pedig a Zrt. és a Vagyonkezelő Kft. egyesülésének a dátuma. Ezekkel a szervezeti változásokkal a végére értünk egy közel hároméves jogi folyamatnak, egy korszak lezárult, 2016. január 1-től a régi EGRI ÁFÉSZ egyetlen jogutódja az Eger és Vidéke Coop Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zrt.

A Részvénytársaság a következő évek legfontosabb üzletpolitikai céljának tekinti a bérbe adott Coop-boltok  közül 9-10 db saját üzemeltetésbe történő visszavételét. Ez a folyamat 2016-ban elkezdődött, jelenleg már hat üzletet működtetünk saját szervezettel.

 

Üdvözlettel: Sütő Sándor
vezérigazgató

Eger és Vidéke Coop Zrt.